CryoCIP

Om CryoCIP

Mange års erfaring
Vi har mange års erfaring inden for salg og servisering
af tørdamps udstyre, affugtning af bygninger.
Vores priser er konkurrence dygtige. Find ud af hvad vi
kan tilbud til dig og din firma. kontakt os

Kerne forretning

Damp / Tørdamp

Inox 9000

Vi er partner af Steam Italy
Vi sælger og servicere
førende tørdamp maskiner
og tilbehør.
vi laver også tilpasse deler
til dem.

Affugtning

Verdens førende affugning

Vi er partner af førende
producent inden for
affugtning fra Dri-Eaz som
er en del af Legend Brands

Værktøj

Inden for Bygge- og sanering
Vi sælger værktøje inden for bygge-
og sanerings.

Samarbejdspartnere

Buse
T2Z
Building supply
Systeco

Kontakt information

Adresse

CryoCIP ApS

Vognmagervej 15 A
DK-7000 Fredericia

Kontakt os

E-mail

General info

info@cryocip.dk

salg@cryocip.dk

Telefon

+45 7592 8100

Åbningstider

Mandag til Tirsdag

Fra 08:00 til 16:00

Fredag

08:00 til 15:00

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. se our privacy policy I Agree, Deny   Denne hjemmeside gemmer nogle brugeragentdata. Disse data bruges til at give en mere personlig oplevelse og at spore dit opholdssted på vores hjemmeside i overensstemmelse med den europæiske generelle databeskyttelsesforordning. Hvis du beslutter dig for at fravælge fremtidig sporing, oprettes en cookie i din browser for at huske dette valg i et år. se vores Privacy Policy Jeg acceptere   Jeg acceptere ikke
1179
X