Vognmagervej 15A, 7000 Fredericia, Danmark +45 7592 8100 Man - Tirs 08:00 - 16:00 - Fre 08:00 - 14:00

5 min mere produktionstid

Automatisk rengøring under drift

Det er ikke ualmindeligt at en produktionslinje kan koste op til 65.000 kr. pr. time.

Spørgsmålet, er ofte om man kan øge Kapaciteten på sådan en produktionslinje. Vores vurdering er, at når vi har gennemført en analyse af hvor ofte maskinerne står stille, så handler det tit om skidt eller rengøring af udstyret. En OEE analyse vil ofte vise at man kan hente 5 -15  min. pr. dag, ved at indføre miljøvenlige automatiske rengøringer, som systematisk renser i 2-5 sek. under produktionen, som kan øge drift kapaciteten.

Forbedre din produktions økonomi

CryoCIP har erfaringer ved at etablerer automatiske CO2 renseanlæg eller Dampanlæg til desinficering i automatiske robotløsninger som renser produktionen under drift. Det har vist sig at man ved rensning unde rdrift i 2-5 sek. kan minimere fejl under driften. Normal vil maskin linjen skulle stoppe og manuel gøres rent.

Ved at etablere et automatisk rensesystem kan du minimere dine stoptider i produktionen, så du mindst kan hente en besparelse på imellem 5-15 min pr. dag.  forskelligt og afhængig af ens omkostningers størrelse, kan det give en væsentlig forøgelse af produktiviteten. Faktisk ligger der ekstra kapacitet og venter på at blive brugt.

Vores analyser viser, at man typiske anvender rensning i ca. 2,6 timer pr. dag, ville indtjeningen kunne øges med optil 15%. Og tilbagebetalingsperioden  vil være 12 – 18 måneder. Det vil også betyde, bedre udnyttelse af vores ressourcer, samt minimering af CO2 udslippet.

Skal vi hjælpe dig, med at finde ud af om vi kan hjælpe din virksomhed, med at øge kapaciteten med et automatisk CO2 rense system eller Damp system, er du velkommen til at kontakte CryoCIP ApS på +45 75 92 91 00. Eller salg@cryocip.dk

 
%d bloggers like this: