Vognmagervej 15A, 7000 Fredericia, Danmark +45 7592 8100 Man - Tirs 08:00 - 16:00 - Fre 08:00 - 15:00

CryoCIP, medlem af Building Supply

Vi bliver medlem af Building Supply

For at imødekomme, interesser omkring vores produkter til bygge industrien, har vi valgt at blive medlem på Building Supply.

Medlemskabet sætter fokus på vores kunders behov i den mest effektive teknologi som findes i miljøsanering af bygninger. vi sætter økonomien og teknologien højt i fokus, ved kun at anbefale de mest miljøeffektive løsninger i gennemførelsen af miljøvenlig overflade behandling.

Vores importvare, er kvalificeret af CryoCIP ApS, samt oversættelser af brugervejledninger overholder danske og EU lovgivning af maskindirektivet samt CE mærkningen.

Kun maskiner som købt af CryoCIP ApS, og overholder CE mærkningen kan modtage manualer herfor. maskiner købt andet sted fra udlandet opfylder ikke betingelser for danske manualer eller dansk service. også selv om det dansk agentur kan levere danske brugervejledninger mm.

besøg os på Building Suply:

http://www.building-supply.dk/company/view/50703/cryocip_aps

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. se our privacy policy I Agree, Deny   Denne hjemmeside gemmer nogle brugeragentdata. Disse data bruges til at give en mere personlig oplevelse og at spore dit opholdssted på vores hjemmeside i overensstemmelse med den europæiske generelle databeskyttelsesforordning. Hvis du beslutter dig for at fravælge fremtidig sporing, oprettes en cookie i din browser for at huske dette valg i et år. se vores Privacy Policy Jeg acceptere   Jeg acceptere ikke
1299
X