Vognmagervej 15A, 7000 Fredericia, Danmark +45 7592 8100 Man - Tirs 08:00 - 16:00 - Fre 08:00 - 14:00

Ny Rapport om Retningslinjer for desinfektion og sterilisering i sundhedsfaciliteter

Damp Desinficering

Den nye guideline fra maj 2019 giver et helhedstryk af at forskellige problemer med bakterier, der kan løses på forskellig vis. Rapporten er et arbejde, som startede tilbage i 1985 og frem til opdatering i maj 2019.

Oprindeligt har man desinficeret medical udstyr siden 1950´erne. Men de sidste 15 år, er der sket en markant forbedring af udstyr som hurtigere og nemmer end tidligere kan løse problemer med produkter som er blevet immune overfor medikamenter og som får sværere  ved at nedbryde micro organismer. De nye damp/damp sug / tørdamp, er pga. bedre teknologi blevet bedre til hurtigt og effektivt at desinficere mobile enheder, således at de ved høj temperatur over en kort tid kan nedbryde bakterier og micro organismer.

I denne skrivelse går vi kun i dybden med damp. Vi benævner damp i forskellige områder. Damp som går op til 132° og et tryk på 3-5 bar, da denne indeholder meget vand, har den mildere damp svært ved at kunne desinficerer, fordi temperatur tabet bliver for højt. Damp som har en temperatur over 140°C og et tryk over 5 bar, benævner vi som tørdamp, fordi den har en udtørrende effekt.

I rapporten “Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities” kan du finde flere svar på fordele og ulemper i brug af de forskellige metoder.

Damp Desinficering

Oversigt.

Af alle tilgængelige metoder til sterilisering, er fugtig varme i form af mættet damp
under pres, den mest anvendte og mest pålidelige metode. Dampsterilisering er ikke giftig, og udvikler ikke i sig selv giftige dampe. Som alle steriliseringsprocesser med overophedet varme, kan dampsterilisering have nogle skadelige virkninger på nogle materiale typer, og det er derfor vigtigt at undersøge overfladen inden man udsætter den for meget varme.

Det grundlæggende princip for dampsterilisering, og for at der kan opnås  en autoklave metode, er at udsætte hvert element for direkte dampkontakt ved, at den krævede temperatur og tryk i den specificerede tid overholdes. Således er der fire parametre for dampsterilisering, som skal være opfyldt: damp, tryk, temperatur og tid. Den ideelle damp til sterilisering er tør mættet damp og medbragt vand (tørhedfraktion ≥97%). Tryk fungerer som et middel til at opnå hurtige høje temperaturer, som er nødvendige for hurtigt at dræbe mikroorganismer. Specifikke temperaturer skal opnås for at sikre den mikrobicidale aktivitet nedbrydes . De to almindelige dampsteriliserende temperaturer er  nedre temp 121 ° C og den øvre 132 ° C. Disse temperaturer (og andre høje temperaturer) skal opretholdes i en minimal tid, for at dræbe mikroorganismer. Anerkendte minimumseksponeringsperioder for sterilisering af indpakket sundhedsforsyning er 30 minutter ved 121 ° C (250 ° F) i en tyngdekraftforskydningssterilisator og min 4 minutter ved 132 ° C (270 ° C) i en prevacuum-sterilisator (tabel 7). Ved konstante temperaturer, steriliseringstider varieres afhængigt af fabrikat type eller materiale valg (f.eks. metal versus gummi, plast, andre genstande).

Damp / Tørdamp skal kunne arbejde indenfor 97% øvre grader som sikkerhed i at opnå konstant temperatur, ellers vil det være usikkert om man kan finde fejl i desinficeringen.

Du kan downloade Rapporten 

Har du brug for spørgsmål vedr. desinficering med damp, er du velkommen at kontakte os pr. tlf. +45 75 92 81 00 eller mail. salg@cryocip.dk

 
%d bloggers like this: