Om os

Vi er første klasse i vores fag.

Lære os at kende, lad os samarbejde

Søren Hammer

Søren S. Hammer

CEO

Jens Runge

CSO

Jørgen Lundblad

CTO

Lidt om CryoCIP
Vores erfaringer

Vi har erfaring inden for salg indenfor sanitørbrancher og vil styrke den danske marked indenfor byggebrancher detailhandel vores mission er være de billigste indenfor vores kerne område, køre kurser på det hoved produkter vi sælger.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. se our privacy policy I Agree, Deny   Denne hjemmeside gemmer nogle brugeragentdata. Disse data bruges til at give en mere personlig oplevelse og at spore dit opholdssted på vores hjemmeside i overensstemmelse med den europæiske generelle databeskyttelsesforordning. Hvis du beslutter dig for at fravælge fremtidig sporing, oprettes en cookie i din browser for at huske dette valg i et år. se vores Privacy Policy Jeg acceptere   Jeg acceptere ikke
1203
X