Lava blæse maskiner, fra CryoCIP

CryoCIP's egen TM33

Lava maskiner og blaster er ikke sandblæsningsanlæg, men et lavtryk blaster som enten kan bruges som et pulver blæseanlæg eller lava anlægget kan bygges sammen med en Co2 blæsere, således at der sker et mix af Co2 og pulver i en operation. Operationen eller CryoCIP metoden giver som udgangspunkt kunden en 50% besparelse i at forbedre materialeudnyttelsen. Løsningen kræver teknisk indsigt og oplæring, for at få optimal udnyttelse af udstyret.

Co2 blæsning alene eller Co2 kombineret med additiver

 

Man bruger Lava anlæg sammen med Co2 blasting, der hvor overfladen er for svære at afrense med ren CO2. Når man kombinere Co2 og Lava additiver, kan man opnå ca. 10 gange

hurtigere proces i afrensningen. Man nedsætter sit Co2 forbrug,  idet trykket sættes ned fra 10bar til 5bar tryk og

anvender 5-10% additiver. det betyder at du øger produktiviteten med op til 10 gange, samtidig med at du reducere dit forbrug med op til 50%. det er bedre for miljøet og det er godt for kundernes økonomi. for entreprenøren er det godt fordi han får en bedre udnyttelse af udstyret idet oppetiden bliver nedsat med 50% og dermed kan entreprenøren lave flere kvadratmeter med samme maskine, altså bedre udnyttelse af udstyret.

TM33

Ren tøris løsning Tryk 10bar – CO2 forbrug 50- 60kg/t.

TM33

Kombination Co2 pellets med additiver – Tryk 5-6 bar

Co2 forbrug 22 kg/T – Additive forbrug 5-10% i alt 3-6 kg/t.  ved  højere forbrug køre anlægget forkert.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. se our privacy policy I Agree, Deny   Denne hjemmeside gemmer nogle brugeragentdata. Disse data bruges til at give en mere personlig oplevelse og at spore dit opholdssted på vores hjemmeside i overensstemmelse med den europæiske generelle databeskyttelsesforordning. Hvis du beslutter dig for at fravælge fremtidig sporing, oprettes en cookie i din browser for at huske dette valg i et år. se vores Privacy Policy Jeg acceptere   Jeg acceptere ikke
1335
X