Service af CO2 tørismaskiner

CryoCIP ApS foretager service og vedligeholdelse af alle typer tøris maskiner.

på vores værksted i Fredericia udskrifter vi de slidte dele og tester udstyret inden at maskinen bliver sendt til kunden.

CryoCIP ApS er det eneste europæiske virksomhed som servicere alle kendte typer at tøris maskiner.

Kunden bestemmer om der skal monteres originale dele eller om det skal leveres med CryoCIP

reservedele som giver den samme fulde garanti som hvis det var en original reservedel.

Typisk spare kunden 40-50% på en CryoCIP reservedel fremfor en original reservedel.

TM33

Dette kan omhandle følgende:

 • Udskiftning af CO2 pellets feeder.
 • Sikkerhedsventil.
 • Vibrator.
 • Hovedmotor til CO2 feeder.
 • Trykregulator til luft forsyning.
 • Trykregulator til luftblæren
 • El/ pneumatisk 5/2 ventil
 • El/ Pneumatisk 3/2 ventil
 • El/pneumatisk nødstop
 • El ledninger fra maskine til håndtag
 • Pneumatiske styre slanger
 • komplet CO2 blæseslanger
 • LAVA blæseslanger
 • CO2 Pellets Tank

 

ASCO – BUSE BOOSTER – CryoCIP BOOSTER

Coldjet – ICETECH

Triventech

CRYOGENIC

CryoTECNIC

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. se our privacy policy I Agree, Deny   Denne hjemmeside gemmer nogle brugeragentdata. Disse data bruges til at give en mere personlig oplevelse og at spore dit opholdssted på vores hjemmeside i overensstemmelse med den europæiske generelle databeskyttelsesforordning. Hvis du beslutter dig for at fravælge fremtidig sporing, oprettes en cookie i din browser for at huske dette valg i et år. se vores Privacy Policy Jeg acceptere   Jeg acceptere ikke
1319
X