SKIMMELBEHANDLING MED TØRDAMP 180 ⁰C

Skimmelbehandling med tørdamp 180 ⁰C

CryoCIP ApS har løsningen, der kan fjerne problemer med skimmelsvamp 100 %

Skimmelsvamp er bittesmå svampe, der vokser på jord og plantedele i naturen. I vore huse kan skimmelsvampe vokse mange steder, når blot der er fugtigt og noget at leve af. Skimmelsvampe lever af dødt materiale, der oprindeligt stammer fra dyr og planter (organisk materiale). I huse kan det fx være:

 • Træ
 • Spånplader
 • Krydsfinérplader
 • Papiret på bagsiden af gipsplader
 • Tapet
 • Lim
 • Kokostæpper
 • Støv

Skimmelsvampe formerer sig ved hjælp af sporer, en slags frø, som gennem luften kan spredes vidt omkring. Sporene findes overalt, og når de rette betingelser er til stede, begynder de at vokse og sprede nye sporer.

Skimmelsvamp er sygdomsfremkaldende

Skimmelsvamp i boliger kan gøre mennesker syge. Symptomerne kan være:

 • Irriterede øjne, næse og luftveje
 • Hoste og trykken for brystet, specielt hos børn
 • Hæshed
 • Gentagen bihulebetændelse
 • Åndedrætsbesvær
 • Hovedpine
 • Træthed
 • Koncentrationsbesvær

Fugtproblemer skal først løses

Før man går i gang med at fjerne skimmelsvampe fra lofter og vægge, er det vigtigt at man først fjerner årsagen til, at skimmelsvampene er der – nemlig fugtproblemerne i boligen.

Afrensning og dampbehandling

Herefter udføres en mekanisk afrensning med et Lava blæseanlæg/tørismaskine med HEPA støvsugning og luftrenser, som renser luften med 99,7 %.

Herefter udføres selve skimmelsvampbehandlingen, fx med CryoCIP’s professionelle INOX tørdampmaskine, der med en temperatur på 180 ⁰C og et tryk på 9-10 bar, uden brug af kemi, effektivt fjerner alle spor af skimmel og bakterier. Det er vigtigt at skimmelsporene bliver nedbrudt 100 %, således at de ikke senere kommer til at vokse igen.

Kurser

Som noget nyt tilbyder CryoCIP gratis kursus i skimmelbehandling i 2018 til faste kunder. For ikke-kunder:

kr. 2.865,- (ex. Moms.). Kurset bliver afholdt 3-4 gange om året.

Erfaring og rådgivning

Tørdamp-maskiner fra CryoCIP ApS til behandling af skimmelsvamp har været anvendt i Europa siden 1993. CryoCIP rådgiver i valg af metode til afrensningen, samt sælger og leverer udstyr til overfladeafrensning. CryoCIP ApS er grossist i mange forskellige maskiner og udfører ikke direkte opgaver.

Kilde: Byggematerialer

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. se our privacy policy I Agree, Deny   Denne hjemmeside gemmer nogle brugeragentdata. Disse data bruges til at give en mere personlig oplevelse og at spore dit opholdssted på vores hjemmeside i overensstemmelse med den europæiske generelle databeskyttelsesforordning. Hvis du beslutter dig for at fravælge fremtidig sporing, oprettes en cookie i din browser for at huske dette valg i et år. se vores Privacy Policy Jeg acceptere   Jeg acceptere ikke
1363
X