Vognmagervej 15A, 7000 Fredericia, Danmark +45 7592 8100 Man - Tirs 08:00 - 16:00 - Fre 08:00 - 15:00

Skimmelsvamp i din bolig

Skimmelsvamp, behandlingabehov

Hos CryoCIP, hjælper vi med løsninger til at afhjælpe dårligt indeklima. Det er derfor vigtigt, at man anvender den rigtige metode, for ikke at få skimmelsvamp igen. Grundlæggende, er at fjerne kilden til årsagen, samt at få afrenset i alle revner/sprækker, samt hulrum i væggen kan indeholde skimmel spore, samt kan disse spredes, hvis ikke de behandles. Grundig rengøring, samt rensning af luften, er en af måderne, til at få indeklimaet i orden. Husk fjerne du ikke kilden, er der stor sandsynlighed i at skimmelsvamp kommer igen. nedenfor kan du se hvilke rettigheder du har.

Undersøgelse

Er der skimmelsvamp i din bolig, er er der mistanke om skimmelsvamp, skal dette tages meget alvorligt. det skal grundigt renses, hvis ikke spredning skal ske.

I skimmelsvamp sager, er tiden som regel kostbar og her gælder det om at afgrænse de skadede områder, samt lokalisere og afhjælpe årsagen hurtigst mulig.

Skimmelsvamp, synlig eller skjult?

Før

Skimmelsvamp kan være synligt på overfladen, der ses som grønne, sorte, brune eller hvide skjolder. Skimmelsvamp kan også godt forekomme skjult bag gulv, væg eller loftsbeklædninger. tit medfører skimmelsvampe en muggen lugt i de berørte områder.

Skimmelsvamp symptomer:

Skimmelsvamp på overflader i konstruktioner frigiver sporer i luften og kan medfører symptomer som f.eks.:

– Åndedrætsbesvær

– Hoste

– Hovedpine

– Træthed

– Irriterende øjne

– Koncentrationasbesvær

Efter

Lejernes Rettigheder, udlejernes forpligtelser?

Hvis du har mistanke om skimmelsvamp i din bolig, skal du straks kontakte udlejeren. Udlejeren er forpligtet til at sætte en undersøgelse af dit lejemål i værk.

Kommunalbestyrelsen har også pligt til at føre tilsyn med boliger og bygninger.

Hvis skimmelsvamp skyldes svigt i bygningens konstruktion, fugtskader eller misvedligeholdelse af klimaskærmen, er udlejeren forpligtet til at fjerne skimmelsvampen.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. se our privacy policy I Agree, Deny   Denne hjemmeside gemmer nogle brugeragentdata. Disse data bruges til at give en mere personlig oplevelse og at spore dit opholdssted på vores hjemmeside i overensstemmelse med den europæiske generelle databeskyttelsesforordning. Hvis du beslutter dig for at fravælge fremtidig sporing, oprettes en cookie i din browser for at huske dette valg i et år. se vores Privacy Policy Jeg acceptere   Jeg acceptere ikke
1267
X