Vognmagervej 15A, 7000 Fredericia, Danmark +45 7592 8100 Man - Tirs 08:00 - 16:00 - Fre 08:00 - 15:00

Tørdamp maskiner i lager

Vi har fået ny tørdamp maskiner på lager igen

CIP 9000

Model: CIP 9000

Vand Tank: 8 L

Kemi Tank: 5 L

Varme Tank: 4 L

På CIP 9000 man kan tilslutte 2 slager på samtid og arbejde med dem mere effektive end før, maskinen levere tørdamp på over 189°C (tørdamp desinficering) i længere tid og med stor tryk på, selv om man arbejder på 2 slager på samtid. den kan også sug samtid med at dampe.

CIP 7500

Model: CIP 7500

Vand tank: 5 L

Varme tank: 2 L

Professionel rustfri stål tørdamper

9 bar tryk, med suge funktion (15 Liter kapacitet)

kan kombinere kemi – varm vand – injektion.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. se our privacy policy I Agree, Deny   Denne hjemmeside gemmer nogle brugeragentdata. Disse data bruges til at give en mere personlig oplevelse og at spore dit opholdssted på vores hjemmeside i overensstemmelse med den europæiske generelle databeskyttelsesforordning. Hvis du beslutter dig for at fravælge fremtidig sporing, oprettes en cookie i din browser for at huske dette valg i et år. se vores Privacy Policy Jeg acceptere   Jeg acceptere ikke
1279
X