Vognmagervej 15A, 7000 Fredericia, Danmark +45 7592 8100 Man - Tirs 08:00 - 16:00 - Fre 08:00 - 15:00

Turbo affugter fra Dri-eaz

CryoCIP introducere nu den nye Affugter model LGR7000 som har forbedret affugtningen med op til 275%.

Model 2017 LGR 7000XLi mestrer alle betingelser I de betingelser vedrørende restoureringer I bygninger,
Affugtningen er fantastiske i at fjerne fugt i forbindelse med et restoureringsprojekt.

Den nye teknologi i kontrolpanelets gør at driveren til LGR7000 udnytter den performance meget bedre end tidligere, som inkludere 275% mere fjernelse af vand med en 30-pint kapacitet på 10°C/60% Rh og en rekord på mere end 30% mere low-kornet vand kapacitet på 27°C/20%Rh–20pints pr.dag.

Det nye plus-panel giver uanet af muligeder for optimering af affugtningen, samt måling på vedligeholdelse og rengøring af filtre.

LGR7000 har også indbygget control sæt til at eftermontere fugtfølere, så maskinen kan indstille sin kapacitet efter behov. samtidig kan den udførende eller bygherren følge med i hvordan affugtningens effektivitet udvikler sig via ekstra tilbehør til web interface og på den måde minimere mindre maskintid.

Har du brug for rådgivning i valg af affugter eller føler som integreres som web interface. du kan kontakte Søren Hammer på mobil 20215040 for yderligere spørgsmål. eller sende os en mail på ssh@cryocip.dk

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. se our privacy policy I Agree, Deny   Denne hjemmeside gemmer nogle brugeragentdata. Disse data bruges til at give en mere personlig oplevelse og at spore dit opholdssted på vores hjemmeside i overensstemmelse med den europæiske generelle databeskyttelsesforordning. Hvis du beslutter dig for at fravælge fremtidig sporing, oprettes en cookie i din browser for at huske dette valg i et år. se vores Privacy Policy Jeg acceptere   Jeg acceptere ikke
1283
X